Czym jest
ubezpieczenie GAP ?

Pytanie czy potrzebujesz ubezpieczenia GAP to pytanie o prawdopodobieństwo, że Twój pojazd ulegnie szkodzie całkowitej. Łączna wartość zlikwidowanych wypadków drogowych w 2021 roku przekroczyła 39 mld zł i rośnie co roku…

Ubezpieczenie GAP (z języka angielskiego Guaranteed Asset Protection), to ubezpieczenie od straty finansowej, nazywane potocznie ubezpieczeniem od utraty wartości pojazdu. Czy powinieneś skorzystać z tego ubezpieczenia biorąc leasing lub kredyt ? GAP zapewnia ochronę kredytobiorcom i leasingobiorcom przed stratami finansowymi w razie kasacji samochodu lub kradzieży auta. Często posiadanie tego ubezpieczenia pozwala swobodnie pokryć pozostałe zobowiązania względem leasingu czy banku.

Jak to działa w praktyce? Kupując samochód lub inny pojazd w leasingu oprócz OC, obowiązkowo musimy również zawrzeć AC. Często okazuje się że w przypadku wystąpienia szkody całkowitej lub kradzieży polisa AC nie pozwala na pokrycie pozostałych rat do spłaty. Najczęściej taka sytuacja ma miejsce w sytuacji kiedy bierzesz finansowanie na długi okres, bez wpłaty własnej, lub długi okres z wysokim wykupem. W takiej sytuacji ubezpieczyciel wypłaca po roku 70% wartości początkowej pojazdu, a do spłaty pozostaje kapitał na poziomie 80-85% i więcej. Leasingobiorca lub kredytobiorca pozostaje z zobowiązaniem do natychmiastowej spłaty. Rozwiązaniem jest GAP fakturowy, który do kwoty z odszkodowania wypłaconego z polisy Autocasco dopłaci brakującą wartość – do wartości z faktury. 

Czy warto zatem wykupić Auto Casco biorąc leasing ? zdecydowanie warto się nad tym zastanowić. 

Jakie są rodzaje ubezpieczenia GAP ?

Gap FAKTUROWY

Zawierasz w momencie zakupu pojazdu.

Ubezpieczenie Gap Fakturowy pokrywa różnicę pomiędzy wartością pojazdu w dniu zakupu (FV), a jego wartością rynkową z dnia szkody całkowitej / kradzieży. Wartość pojazdu z faktury zakupu utrzymywana jest przez cały okres ubezpieczenia Gap tj. od 12 do 60 miesięcy. Wariant ten dedykowany jest do pojazdów nowych i używanych nie starszych niż 6 lat na moment przystąpienia do GAP.

Gap CASCO

Zawierasz w momencie wznowienia AC

Ubezpieczenie Gap Casco pokrywa różnicę pomiędzy wartością ze wznawianej polisy AC (wycena firmy ubezpieczeniowej), a jego wartością rynkową z dnia szkody całkowitej . Wartość z polisy AC utrzymywana jest przez cały okres ubezpieczenia Gap tj. od 12 do 60 miesięcy. Wariant ten dedykowany jest wszystkim, którzy wznawiają polisą AC. Możesz skorzystać z tego ubezpieczenia dla pojazdów używanych nie starszych niż 6 lat na moment przystąpienia do GAP.

Gap DIRECT

Zawierasz kiedy nie wykupiłeś polisy AC

Ubezpieczenie Gap Direct swoim zakresem obejmuje utratę wartości ubezpieczonego pojazdu powstałą na skutek szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu do wysokości wyceny samochodu przy zawieraniu ubezpieczenia OC. 

Wybrane zalety ubezpieczenia GAP, które powinieneś znać.

 • Ochrona przed efektem spadku wartości pojazdu nawet przez 5 lat!
 • Wysoki limit wypłaty odszkodowania, do 250 000 zł. 
 • Możliwość zawarcia ubezpieczenia do wartości pojazdu brutto lub netto. 
 • Możliwość zakupu pojazdu tej samej klasy/wartości, co pojazd utracony. 
 • Utrzymanie wartości pojazdu również w przypadku likwidacji szkody z ubezpieczenia OC sprawcy. 
 • Możliwość zawarcia ubezpieczenia Gap na okres dłuższy niż okres umowy leasingowej i kontynuowania ochrony Gap po wykupieniu pojazdu z leasingu. 
 • Szybka i profesjonalna likwidacja szkód!

Jakie przedmioty mogę ubezpieczyć w ramach polisy GAP ?

 • Samochody osobowe
 • Samochody ciężarowe do 3,5T
 • Ciągniki siodłowe i naczepy
 • motocykle
 • Samochody specjalne
 • Kampery
 • Pojazdy TAXI
 • Ubezpieczenie samochodów dla firm RENT a CAR
 • Autobusy, pomoce drogowe i inne… 

AC to za mało.
Ubezpieczenie GAP !

Wybierając ochronę GAP masz gwarancję zachowania wartości fakturowej samochodu przez 5 lat. Środki z odszkodowania możesz przeznaczyć na dowolny cel. Wypłata odszkodowania jest realizowana w procedurze uproszczonej na podstawie decyzji o wypłacie odszkodowania z AutoCasco.

Partnerem GAP FINATU jest portal GAP24.pl

Partner finatu gap