Ubezpieczenie OC przewoźnika - obowiązkowe dla każdego przewoźnika

OC przewoźnika to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika. Jest to rodzaj ubezpieczenia, które chroni przewoźnika przed roszczeniami odszkodowawczymi ze strony osób trzecich. Ubezpieczenie to obejmuje ryzyko szkód wyrządzonych przez przewoźnika w wyniku wykonywania działalności transportowej.

Dlaczego warto posiadać ubezpieczenie OC przewoźnika?

OC przewoźnika to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika. Jest to rodzaj ubezpieczenia, które chroni przewoźnika przed roszczeniami odszkodowawczymi ze strony osób trzecich. Ubezpieczenie to obejmuje ryzyko szkód wyrządzonych przez przewoźnika w wyniku wykonywania działalności transportowej.

OC przewoźnika jest obowiązkowe dla wszystkich osób wykonujących działalność transportową. Oznacza to, że każdy przewoźnik musi posiadać ważne ubezpieczenie tego rodzaju, aby móc legalnie wykonywać swoją działalność.

OC przewoźnika zapewnia ochronę przed roszczeniami odszkodowawczymi ze strony osób, które ucierpiały w wyniku działalności transportowej przewoźnika. Obejmuje ono szkody wyrządzone w transporcie rzeczy, np. uszkodzenie lub zniszczenie przewożonych towarów, oraz szkody wyrządzone w transporcie osób, np. obrażenia ciała lub śmierć pasażera.

Ubezpieczenie OC przewoźnika obejmuje również odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby trzecie, takie jak kierowcy czy pomocnicy, w związku z wykonywaniem działalno

W Finatu mamy zespół wyspecjalizowany w obsłudze firm transportowych – Oc przewoźnika realizujemy dla kilkuset firm transportowych w Polsce.

Masz pytania ? zostaw kontakt odpiszemy, oddzwonimy...

Specjalizacja FINATU.pl

Ubezpieczenia

dla każdego

Leasing

dla firm

Faktoring

dla firm

Pożyczki

dla firm