OPERATOR UBEZPIECZEŃ LEASINGOWYCH

Tanie ubezpieczenie w leasingu - to możliwe.

  • ten sam zakres ubezpieczenia
  • wszystkie akceptowane przez leasing zapisy OWU
  • przygotowanie zgody do leasingu na zawarcie polisy poza leasingiem
  • możliwość rozłożenia na RATY polisy poza leasingiem (BEZ VAT)

Oszczędź nawet 50%
na polisie poza leasingiem

Współpracujemy z 16 firmami leasingowymi

60% polis udaje się obniżyć

posiadamy wysoką skuteczność, dzięki doświadczeniu we współpracy z firmami leasingowymi. Finatu to broker wielu firm leasingowych - to odróżnia nas od zwykłego agenta ubezpieczeniowego.

Średnio od 30 do 55% taniej

Większość polis w leaisngu nie obejmuje indywidualnych leasingobiorcy. Po uwzględnieniu udaje się znacząco obniżyć składkę, przy tym samym zakresie polisy.

Niższa składka co roku

Nasz zespół każdego roku z odpowiednim wyprzedzeniem przygotowuje dla ciebie propozycję ubezpieczenia, aby firma leaisngowa nie zaskoczyła cię zawyżoną składką ubezpieczenia.

Nasi klienci mają leasing w firmach:

Czy leasing może ubezpieczyć samochód na kolejny rok bez mojej zgody ?

Jest to częsta praktyka w firmach leasingowych. Nie zawsze jest to spowodowane podstępnym działaniem, a często zapisami w umowie gdzie klient ma obowiązek dostarczenia polisy w określonym czasie. Kiedy taka polisa zostanie dostarczona zbyt późno, lub zakres polisy będzie niewystarczający (niezgodny z załącznikiem zgody na ubezpieczenie poza pakietem firmy leasingowej), możesz spodziewać się wystawienia polisy OC/AC przez firmę leasingową.

Czy mogę wykupić ubezpieczenie GAP poza pakietem w firmie leasingowej?

Tak, możesz wykupić ubezpieczenie GAP niezależnie od firmy leasingowej. Ubezpieczenie GAP jest dodatkową ochroną, która pozwala uzupełnić różnicę między wartością auta w momencie zakupu a jego realną wartością w momencie wystąpienia szkody całkowitej. Wykupując ubezpieczenie poza leasingiem, jesteś beneficjentem odszkodowania, dzięki czemu wypłatę w przypadku szkody otrzymasz na swoje konto. W przypadku ubezpieczenia GAP w leasingu, odszkodowanie dostanie najpierw leasing, który poprosi cię o wystawienie FV na podstawie, której przeleje ci należną sumę.

Czy mogę wykupić polisę GAP na okres dłuższy niż czas trwania leasingu ?

Leasing nie oferuje takiego ubezpieczenia – ponieważ to firma leasingowa jest beneficjentem odszkodowania. Koniec leasingu to koniec polisy GAP. Wykupując GAP-a poza leasingiem masz możliwość zawarcia polisy na 5 lat. Jeżeli leasing skończy się po 2 lub 3 latach – twoja polisa GAP dalej cię chroni. W tym przypadku to ty jesteś beneficjentem odszkodowania, dlatego polisa działa dłużej niż leasing. W gap24.pl polisa GAP jest średnio o 60% tańsza niż w pakiecie leasingu – to kolejna korzyść.

Czy mogę wykupić polisę GAP na okres dłuższy niż czas trwania leasingu ?

Ubezpieczenie autocasco w leasingu jest ważne, ponieważ zapewnia ono ochronę finansową dla leasingobiorcy ,oraz leasingodawcy w przypadku szkód powstałych w wyniku kolizji, wypadku lub innego zdarzenia losowego, takiego jak kradzież lub uszkodzenie pojazdu. W przypadku braku autocasco, leasingodawca może obciążyć kosztami naprawy lub odszkodowania klienta, co może być bardzo kosztowne. Dlatego ważne jest, aby mieć dobre ubezpieczenie autocasco w leasingu, które będzie pozbawione wyłączeń i ograniczeń w zakresie ochrony. W FINATU znamy oczekiwania firm leasingowych co do zakresu polisy autocasco.