Czy faktoring jest dobrym rozwiązaniem dla firm z branży produkcyjnej?

Poznaj zalety i wady jakie niesie faktoring dla branży produkcyjnej na przykładzie firmy jednego z naszych klientów. Pan Mikołaj jest właścicielem firmy z branży produkcyjnej. Od kilku lat z powodzeniem prowadzi swoją działalność w zakresie produkcji tworzyw sztucznych. Ostatnio zauważył, że potrzebuje dodatkowego wsparcia finansowego, aby poprawić wskaźniki bilansowe, oraz poprawić płynność i bezpieczeństwo transakcji.

Historia firmy Pana Mikołaja

Pan Mikołaj prowadzi firmę produkującą tworzywa sztuczne od 1992 roku. Jest to rodzinna firma, która z czasem zyskała uznanie w branży i obecnie jej głównymi odbiorcami są firmy zarówno w Europie, jak i w Polsce. W 2010 roku firma przeszła rozbudowę, dodając nowe hale produkcyjne, co pozwoliło na rozszerzenie działalności i zwiększenie wydajności.

Nasz przyszły klient był zaniepokojony wskaźnikami bilansowymi swojej firmy oraz bezpieczeństwem i płynnością transakcji. W poszukiwaniu rozwiązania tego problemu, zwrócił się o pomoc do specjalistów z Finatu.pl, którzy specjalizują się w doradztwie finansowym dla firm.

Po dokładnej analizie sytuacji finansowej firmy, nasi doradcy zaproponowali Panu Mikołajowi faktoring jako idealne rozwiązanie dla jego problemów.

Czym jest faktoring ubezpieczony ?

Faktoring to usługa finansowa, w której firma X wystawia fakturę firmie Y z terminem płatności np. 30 dni. Faktor dokonuje płatności na rzecz firmy X w wysokości np. 80% tej faktury z pominięciem terminu płatności. Resztę tj. 20% przelewa po zapłaceniu należności z faktury przez firmę Y. W faktoringu ubezpieczonym bezpieczeństwo transakcji na wypadek niewypłacalności kontrahenta (tutaj Y) gwarantuje ubezpieczyciel. Jak działa faktoring – przeczytasz tutaj.

Pol-Plast Produkcja Tworzyw Sztucznych

Czy faktoring jest odpowiednim rozwiązaniem dla branży produkcyjnej?

W branży produkcyjnej mamy sytuację w której wystawiając fakturę odbiorca towaru oczekuje długiego terminu płatności. Często konkurencyjność jednej firmy produkcyjnej, oferującej podobny produkt jest obarczona dłuższym niż standardowy termin płatności. W przypadku firmy pana Mikołaja wydłużenie terminu płatności na FV z 30 do aż 90 dni, pomogła na pozyskanie przez dział handlowy dodatkowych kontrachentów, jednak ucierpiały na tym wskaźniki bilansowe po stronie należności, oraz płynność finansowa. Dzięki zastosowaniu faktoringu Pan Mikołaj otrzymał środki za wystawione FV natychmiast, dzięki czemu mógł je dalej inwestować w produkcję (zakup półproduktów dla kolejnych odbiorców). Rozmawiając z klientem zwróciliśmy uwagę, że rozwój sprzedaży jest oparty o nowych klientów, którzy nie mają historii płatności z firmą. Zaproponowaliśmy faktoring z ubezpieczeniem. To dało gwarancję bezpieczeństwa takich transakcji w przypadku braku płatności, lub nawet niewypłacalności kontrahentów.

Zalety i wady faktoringu dla branży produkcyjnej

Faktoring jest coraz częściej wykorzystywanym narzędziem finansowym nie tylko dla firm z branży produkcyjnej. Główne zalety to:

  • poprawa płynności dzięki skróceniu terminów płatności
  • poprawa wskaźników bilansowych (skrócenie terminów płatności)
  • poprawa bezpieczeństwa transakcji (faktoring ubezpieczony)
  • środki na rozwój dostępne od razu

Chociaż faktoring może pomóc w poprawie płynności finansowej, należy również wziąć pod uwagę jego wady, takie jak konieczność ujawnienia informacji o swoich transakcjach i płatnościach oraz koszty związane z usługą faktoringową. Warto dokładnie przeanalizować wszystkie za i przeciw, aby wybrać najlepsze rozwiązanie dla swojej firmy.

TO MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Specjalizacja FINATU.pl

Leasing

dla firm

Faktoring

dla firm

Pożyczki

dla firm

Ubezpieczenia

dla każdego

Wybierz Kalkulator

Każdego dnia porównujemy kilkaset ofert dla naszych klientów. Skorzystaj z konsultacji z ekspertami  FINATU całkowicie bezpłatnie.