Faktoring ubezpieczony dla branży budowlanej.

Branża budowlana i deweloperska do 2022 roku w Polsce borykała się z wieloma problemami. Jednym z największych był brak wystarczającej liczby rąk do pracy, co prowadziło do wzrostu kosztów i opóźnień w realizacji projektów. Innym problemem była i jest niska jakość wykonywanych prac przez podwykonawców, co wynika często z braku kwalifikacji lub doświadczenia pracowników.

Kolejnym problemem był brak wystarczającej ilości działek pod zabudowę w dużych miastach, co prowadziło do wzrostu cen nieruchomości i utrudnienia dla deweloperów. Również komplikowane i często zmieniające się przepisy prawne oraz biurokracja utrudniają działalność firm budowlanych i deweloperskich.

Rok 2022 i 2023 problem z dostępem do kredytów hipotecznych, zatrzymuje nowe inwestycje.

Brak dostępności do kredytów hipotecznych, który zaskoczył branżę w 2022 jest dużym problemem dla ponieważ utrudnia rozwój branży i ogranicza dostęp do mieszkań dla wielu ludzi.

Brak dostępności do kredytów hipotecznych wynika z wielu czynników. Głównym z nich są wysokie stopy procentowe i tym samym. oprocentowanie kredytów, które sprawia, że dla wielu ludzi stają się one niedostępne. Dodatkowym problemem są wymagane przez banki wysokie wkłady własne, co utrudnia dostęp do kredytów dla osób o niższych dochodach.

Nie bez znaczenia są wysokie ceny nieruchomości oraz brak odpowiednich programów rządowych wspierających dostęp do kredytów hipotecznych ograniczają dostępność tych kredytów. Wszystko to sprawia, że wielu ludziom trudno jest uzyskać kredyt hipoteczny, co ogranicza rozwój branży budowlanej i deweloperskiej w Polsce.

Problemy z niewypłacalnością w branży na horyzoncie. Rozwiązaniem może być faktoring dla branży budowlanej i deweloperskiej.

Faktoring bez regresu to rodzaj faktoringu, w którym firma faktoringowa przejmuje od firmy budowlanej jej niewymagalne należności za wykonane prace. Firma budowlana otrzymuje od razu gotówkę, pomimo długiego terminu płatności na FV. W przypadku faktoringu bez regresu, firma budowlana nie ponosi żadnego ryzyka, ponieważ nie jest zobowiązana do oddania faktorowi pieniędzy w przypadku, gdy dłużnik nie kontrahent należności.

Faktoring ubezpieczony jest najlepszym rozwiązaniem na trudne czasy dla branży.

Faktoring bez regresu (ubezpieczony) stanowi dobre zabezpieczenie dla firm budowlanych, ponieważ pozwala im na szybki zwrot kosztów związanych z realizacją kontraktów, bez obawy o utratę pieniędzy w przypadku problemów z płatnościami ze strony dłużników. Dzięki temu firmy budowlane mogą szybko i bezpiecznie uzyskać gotówkę, która pozwoli im na kontynuowanie swojej działalności i realizację kolejnych kontraktów.

Ogólnie rzecz biorąc, faktoring bez regresu jest korzystną formą finansowania dla firm budowlanych, które pozwala im na szybkie uzyskanie gotówki na realizację kontraktów, bez ryzyka utraty pieniędzy w przypadku problemów z płatnościami. Jeśli Twoja firma budowlana szuka dodatkowego zabezpieczenia finansowego, warto rozważyć skorzystanie z tej formy faktoringu.

TO MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Specjalizacja FINATU.pl

Leasing

dla firm

Faktoring

dla firm

Pożyczki

dla firm

Ubezpieczenia

dla każdego

Wybierz Kalkulator

Każdego dnia porównujemy kilkaset ofert dla naszych klientów. Skorzystaj z konsultacji z ekspertami  FINATU całkowicie bezpłatnie.