Co to jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ? Jak działa?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) to instytucja, której głównym celem jest ochrona interesów ubezpieczonych osób w razie upadłości ubezpieczyciela. Działa on jako rodzaj „poduszki bezpieczeństwa” dla ubezpieczonych, zapewniając im wypłatę świadczeń w przypadku, gdy ubezpieczyciel nie jest w stanie ich wypłacić.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny dlaczego jest tak ważny dla nas wszystkich ?

UFG działa na podstawie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK oraz na podstawie statutu Funduszu. Jest finansowany przez składki pobierane od ubezpieczycieli oraz przez ewentualne wpływy z tytułu wykorzystania rezerw technicznych UFG.

Fundusz działa na zasadzie solidarności, co oznacza, że pokrywa on koszty wypłat świadczeń dla wszystkich ubezpieczonych, niezależnie od tego, który ubezpieczyciel jest w danej chwili w stanie upadłości. W razie potrzeby UFG może też wypłacić świadczenia bezpośrednio ubezpieczonym osobom.

Fundusz działa w oparciu o zasady uczciwości, rzetelności i transparentności, a także z zachowaniem zasad efektywności i rentowności. Jego działalność jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

W skrócie, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją, która chroni interesy ubezpieczonych osób w przypadku upadłości ubezpieczyciela. Zapewnia on wypłatę świadczeń w takiej sytuacji, a jego działalność jest nadzorowana przez KNF.

Kiedy UFG wypłaci ci odszkodowanie, a kiedy nie pokryje wyrządzonej szkody ?

Jeśli dojdzie do wypadku, w którym sprawca nie ma wykupionego ubezpieczenia OC, a Ty jesteś poszkodowanym i posiadasz wykupione ubezpieczenie OC, to UFG może pokryć koszty leczenia i ewentualne odszkodowanie za poniesione szkody. W takiej sytuacji należy zgłosić się do swojego ubezpieczyciela z prośbą o wypłatę świadczenia. UFG wypłaci świadczenie bezpośrednio ubezpieczycielowi, który wypłaci je następnie Tobie.

Jeśli jesteś poszkodowanym w wypadku, w którym sprawca nie ma wykupionego ubezpieczenia OC, ale Ty nie posiadasz wykupionego ubezpieczenia OC, to UFG nie będzie w stanie Ci pomóc w takiej sytuacji. W takim przypadku będziesz musiał samodzielnie uzyskać odszkodowanie od sprawcy wypadku lub dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej.

TO MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Specjalizacja FINATU.pl

Leasing

dla firm

Faktoring

dla firm

Pożyczki

dla firm

Ubezpieczenia

dla każdego

Wybierz Kalkulator

Każdego dnia porównujemy kilkaset ofert dla naszych klientów. Skorzystaj z konsultacji z ekspertami  FINATU całkowicie bezpłatnie.