Wydłużanie terminów płatności w branży transportowej

W transporcie obowiązują różne terminy płatności, które zależą od rodzaju spedycji, rodzaju przewożonych towarów oraz od warunków umowy między przewoźnikiem a klientem. Zazwyczaj termin płatności wynosi 30 lub 60 dni od daty wydania towarów, jednak w niektórych przypadkach może być nawet dłuższy.

Długie terminy płatności są często dodatkowo wydłużane przez firmy.

Jednym z problemów związanych z terminami płatności w transporcie jest to, że często są one nierealistyczne i przedłużane bezumownie przez kontrahentów. Powoduje to, że przewoźnicy muszą czekać wiele miesięcy na uzyskanie pieniędzy za wykonane usługi, co utrudnia im prowadzenie działalności i ogranicza ich możliwości rozwoju.

Wiele firm transportowych w Polsce ma problem z regularnym otrzymywaniem pieniędzy za wykonane usługi, co może prowadzić do trudności finansowych i nawet upadłości.

Koszty w firmie transportowej pośrednie i bezpośrednie.

Prowadzenie firmy transportowej wiąże się z wieloma kosztami, zarówno bezpośrednimi, jak i pośrednimi. Jednym z najważniejszych kosztów bezpośrednich jest leasing samochodów, który pozwala na użytkowanie pojazdów bez konieczności ich zakupu. Koszt leasingu samochodów zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj pojazdów, ich wiek i stan techniczny, a także okres leasingu i wysokość miesięcznej raty.

Innym ważnym kosztem bezpośrednim jest zatrudnienie pracowników do obsługi pojazdów i transportu ładunków. Koszty zatrudnienia obejmują wynagrodzenia dla pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a także ewentualne dodatkowe świadczenia, takie jak premie oraz każdego roku nowe obciążenia.

Ponadto firma transportowa musi ponosić koszty pośrednie, takie jak opłaty za paliwo którego cena szybuje w górę, ubezpieczenie pojazdów, prowadzenie księgowości, serwis pojazdów itd…

Rozwiązaniem na wysokie koszty stałe i długie terminy płatności jest faktoring dla branży transportowej.

Faktoring to forma finansowania działalności gospodarczej, w której firma transportowa może uzyskać szybki dostęp do środków pieniężnych, oddając swoje należności za wystawione faktury do firmy faktoringowej. Dzięki faktoringowi firma transportowa może uzyskać natychmiastowe wsparcie finansowe, bez konieczności oczekiwania na zapłatę od kontrahentów.

Wykorzystanie faktoringu pozwala firmie transportowej na sfinansowanie bieżących wydatków, takich jak płace dla kierowców i zakup paliw, a także na inwestycje w nowy sprzęt i rozwój działalności. Dzięki temu firma transportowa może zwiększyć swoją efektywność i konkurencyjność na rynku.

Faktoring to także rozwiązanie dla firm transportowych, które mają trudności z uzyskaniem tradycyjnego kredytu bankowego. W przypadku faktoringu, ryzyko związane z brakiem zapłaty od kontrahentów przechodzi na firmę faktoringową, co oznacza, że firma transportowa może skupić się na swojej działalności, bez obaw o brak środków finansowych.

Podsumowując, wykorzystanie faktoringu to dobre rozwiązanie dla firm transportowych, które chcą uzyskać szybki dostęp do środków finansowych, zwiększyć swoją efektywność i konkurencyjność na rynku, a także uniknąć ryzyka braku zapłaty od kontrahentów.

Zastanawiasz się jaki faktoring będzie idealny ? Ubezpieczony, z regresem, zakupowy ? skontaktuj się z FINATU i porównaj wiele ofert faktoringu.

TO MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Specjalizacja FINATU.pl

Leasing

dla firm

Faktoring

dla firm

Pożyczki

dla firm

Ubezpieczenia

dla każdego

Wybierz Kalkulator

Każdego dnia porównujemy kilkaset ofert dla naszych klientów. Skorzystaj z konsultacji z ekspertami  FINATU całkowicie bezpłatnie.